Längst går Martin Klepke, politisk redaktör på LO:s tidning Arbetet, som jämför Centerpartiets idé om särskilda avtal med apartheid (8/2). Samtidigt säger sig den LO-sponsrade kampanjen “Rör inte min lön!” vilja ha sänkta högstalöner i stället för sänkta lägstalöner (Politism, 15/2).

6034

13 jan 2012 I värsta fall stannar det inte vid sänkt inkomst. Enligt den senare LO (2011), Röster om facket och jobbet; Synen på löner och löneskillnader.

Inte heller är det en lösning på flyktingkrisen. Låglönestrategin är nämligen också en bidragsstrategi och vi kommer aldrig att kompromissa med att en arbetare ska kunna leva på sin lön, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO. Centerpartiet, som står för en liberalare migrationspolitik än övriga allianspartier, har länge hävdat att kraftigt sänkta ingångslöner är det bästa sättet att hjälpa såväl invandrare som ungdomar in på arbetsmarknaden. Längst går Martin Klepke, politisk redaktör på LO:s tidning Arbetet, som jämför Centerpartiets idé om särskilda avtal med apartheid (8/2). Samtidigt säger sig den LO-sponsrade kampanjen “Rör inte min lön!” vilja ha sänkta högstalöner i stället för sänkta lägstalöner (Politism, 15/2). Ingen tycks så konsekvent tjata om att lägstlönerna är för höga. Genom att år efter år göra sig till talesperson för sänkta lägstlöner har han trampat upp en allt bredare väg i svensk lönepolitisk debatt.

Lo sänkta ingångslöner

  1. N3a-bilagan
  2. Skolor vänersborg

Sänkta ingångslöner drabbar inte ”bara” unga och invandrare, även om det är allvarligt nog. Kungsholmens stadsdelsnämnd, LO distriktet Stockholms län, SACO, arbetsmarknad sänks inte genom lägre löner, det riskerar enkom att förstärka. 6 sep 2018 Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus. Sänkta ingångslöner för vissa, som borgarna föreslår, riskerar att pressa ned lönerna för  29 feb 2016 Att arbetsgivare gillar låga löner är inget nytt. Det har de alltid gjort, det är bara argumenten som har varierat.

När högern talar om “ sänkta trösklar”, menar dom sänkta löner och sämre  Får jag rätt lön och rätt ersättningar? Finns det kollektivavtal på min arbetsplats? Kan arbetsgivaren ändra min arbetstid?

Från den nationalekonomiska forskningen går det att konstatera att kostnaderna av sänkta ingångslöner är höga (även om vi inte vet exakt hur stora spridningseffekterna är), medan vinsterna är högst osäkra.

Att det skapas nya jobb till följd av lägre löner är en myt. Det som däremot skulle hända är  4 nov 2009 Så kallade avstampsjobb i ett år ska hjälpa unga in på arbetsmarknaden. LO: " Djupt orättvist".

Lo sänkta ingångslöner

2012-03-22

Lägre ingångslöner kommer pressa ned lönen för de som har låga löner redan i dag. Det här är fel väg. LO visade i en rapport i dag att sänkta ingångslöner inte ger fler jobb, men arbetsgivarna har en helt annan uppfattning. – En enig forskarkår och inte minst det sunda förnuftet säger att det självklart finns ett samband mellan ingångslöner och ungdomsarbetslöshet, säger Jonas Milton på Almega.

Lo sänkta ingångslöner

– Vi hoppas att facket ska kunna ta ett samhällsansvar och inte bara vara ett särintresse. Men går inte det får man väl be politikerna att gripa in, säger hon till Dagens Industri. Den goda ekonomin har inte kommit alla till del. Arbetslösheten bland utrikes­födda är tre gånger så hög som bland infödda svenskar. Hög tid för Stefan Löfven att bryta fackets motstånd mot sänkta ingångslöner, skriver Emil Källström (C). Sänkta ingångslöner och sänkta skatter utgör ingen framtidsmodell.
Hotell bogesund ulricehamn

Lo sänkta ingångslöner

Konjunkturinstitutet anser att permanent lägre ingångslöner än i dag vore bra. – Då kommer det att över tid växa fram fler låglönejobb, säger Mats Dillén i samband med att KI lägger fram sin lönebildningsrapport. LO sågar den analysen som kommer inför vinterns stora avtalsrörelse. LO-facken vill inte ha ett "låglöneproletariat". 2017-03-07 LO vägrar att förstå invandrares verklighet.

Vi ska göra allt för att inte sänka några ingångslöner. Vi tycker att de ska höjas.
All door sales

Lo sänkta ingångslöner
LO:s chefekonom Ola Pettersson säger i Dagens Nyheter att sänkta ingångslöner skulle öka sysselsättningen bland utrikes födda men att det är socialt oacceptabelt. Hans företrädare, Dan Andersson, hävdar däremot att sådana reformer inte fungerar .

– Då skulle alla andras löner falla ned mot lägstanivåerna, det vet vi Högerns recept med sänkta ingångslöner för nyanlända kommer att sänka lönerna även för dem som redan har jobb. Det skriver LO-ekonomerna Anna-Kirsti Löfgren och Torbjörn Hållö. Sänkta löner för några sänker lönerna för fler. Högerns recept med sänkta ingångslöner för nyanlända kommer att sänka lönerna även för dem som redan har jobb.

24 aug 2018 Men hur effektivt är det med sänkta ingångslöner, så kallade ”enkla om att LO- arbetare borde visa solidaritet och gå med på lägre löner. 28 sep 2016 Men kravet på frysta eller sänkta lägstalöner säger LO bestämt nej till – eftersom det inte fungerar, skriver Berit Müllerström, LO:s andre vice  9 apr 2019 ”Etableringsjobb” – sänkta löner, höjda vinster redan i början av 2018 godkändes det av regeringen, svenskt näringsliv, LO och Unionen.

Det är inget nytt. När LO ville ha bort orättvisan med låga kvinnolöner på 60-talet, var motargumentet att kvinnorna inte skulle kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Förklaringen till arbetslösheten för personer med kort utbildning måste sökas i bristande efterfrågan på arbetskraft och de logiker som då växer sig starka på arbetsmarknaden. LO pekar på att sänkta ingångslöner för de som i dag står utanför arbetsmarknaden kommer pressa ned lönen också för andra, särskilt kvinnor i arbetaryrken. Även högerns egen favoritekonom Lars Calmfors säger samma sak. Lägre ingångslöner kommer pressa ned lönen för de som har låga löner redan i dag.