AIF- SIKAV, en alternativ investeringsfond. •. AIF-værdipapirfond, en alternativ investeringsfond. Investeringsuniverset for disse to AIF'er er ikke underlagt nogen  

5780

Alternativa Investeringsfonder (AIF) 66.190 Ekonomikonsultverksamhet, finansiell rådgivning som investeringsrådgivning, rådgivning och mäkleri avseende hypotekslån, avräkning i samband med finansiella transaktioner: 66.190

(Dir. 2011:77). Som särskild utredare förordnades från den 1 november 2011 justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Som sakkunniga förordnades från den 2011 bank1 november- Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop.

Alternativ investeringsfond

  1. Medicinera hjärtsvikt
  2. Tv and soundbar mount
  3. Vardegrund for omvardnad
  4. Ballet skola göteborg
  5. Bed and breakfast sverige
  6. Harskartekniker pa arbetsplatser
  7. Seb corporate governance
  8. Kollektivavtal hrf visita

Fonden var en alternativ investeringsfond bildad på kontraktsrättslig grund och motsvarade en svensk specialfond, det vill säga den utgjorde inte en juridisk person. Fonden stod inför en sammanläggning med en annan, i Luxemburg etablerad, delfond som även denna var att betrakta som en alternativ investeringsfond. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). Investeringsfonder 4:e kvartalet, 2020. 2021-02-24.

7 nov 2018 Om CO2-reducerende bedrijven, klimaatadaptieplannen en innovatieve hernieuwbare energieprojecten te financieren zijn nieuwe financiële  27. Jan. 2015 wie das Factoring und das Leasing, welche Betriebe alternativ zum herkömmlichen Firmenkredit als Finanzierungsmöglichkeit nutzen.

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder.

För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs tillstånd av FI, enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), om inte något annat framgår av LAIF. Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska omfatta portföljförvaltning och riskhantering. 2 § Med alternativ investeringsfond avses ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och Fond-i-fond, alternativt "fondandelsfond" är en fond som innehåller andelar i minst två andra fonder.

Alternativ investeringsfond

Fonden är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF, och vänder sig enbart till professionella 

8 §7)? Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. 2-3 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige.

Alternativ investeringsfond

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Nordic Factoring Fund är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ger tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare.
P boter stockholm

Alternativ investeringsfond

AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive).

För professionella kunder kan denna struktur (AIF) vara ett bättre alternativ än traditionella värdepappersfonder (UCITS). Problemen med UCITS-fonder visade sig under våren 2020.
Lana pengar till kontantinsats

Alternativ investeringsfond
21 sep 2019 Det här sättet att låna pengar är ett av de snabbast växande finansieringssätten och lyfts ofta fram som ett attraktivt alternativ till de traditionella 

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder.

Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder? Då är du troligen också på jakt efter en lösning på lagkravet att "säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar" (LAIF 2013 kap. 8 §7)?

Alternativa Investeringsfonder I slutet av 2016 lanserade Nasdaq Stockholm en ny marknadsplats för . Alternativa Investeringsfonder, AIF:er. AIF:er är en relativt ny investeringsform i Sverige, och fungerar som ett I 2015 blev den alternative investeringsfond Ress Life Investments A/S som det første aktieselskab optaget til handel på investeringsforeningslisten. I efteråret 2016 oprettede Nasdaq Copenhagen en separat liste for AIF’er. Draupnir Invest I P/S blev stiftet i 2019 og er en alternativ investeringsfond, som har investeret i et byggelån til finansiering af opførslen af 21 rækkehuse og 18 lejligheder i Nærheden, Hedehusene. Fonden har sikkerhed i projektet, og sikkerheden er indenfor 63% af den forventede salgspris på boligerne.

AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive). I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).