5 jul 2018 ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten 

1860

You searched for: upparbetad men ej fakturerad intäkt (Svenska - Engelska). API- anrop. Mänskliga bidrag. Från professionella översättare, företag, webbsidor 

Finansiell fordran hos koncernföretag. Derivattillgångar. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

  1. Skanska jobb portal
  2. Avdelning 151 danderyds sjukhus

23 127. 28 717. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12. 1 998.

2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Genomsnittligt eget kapital. * (Resultat efter i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Redovisning av  Aktuella skattefordringar.

8 apr 2020 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 2 722. 1 403. 2 722. 1 403. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 22. 13 606. 809. 1 388. 791.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Övriga fordringar.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

12 feb 2020 Upparbetad men ej fakturerad intäkt - är en kortfristig fordran som påverkar. skuld ( kortfristig fordon i BR) samt Intäkt( I RR). Vid bokföring av ej 

6 252. – Alternativregeln kommer att finnas kvar skattemässigt, men den upphör att gälla för pågående arbeten på löpande räkning i redovisningen. För pågående arbeten på löpande räkning ska nu huvudregeln tillämpas i stället och förändringen träder i kraft för räkenskapsår som avslutas efter 10 juli 2016. nettoomsättning i resultaträkningen och i balansräkningen som Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång).

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Summa kortfristiga fordringar. 393 689. 52. Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Aktuell skattefordran. 1 536. 692.
Platta kondylom bilder

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

av pågående arbeten.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 30. Kortfristiga fordringar.
Java kurs online

Upparbetad men ej fakturerad intäkt


Finansiell fordran hos koncernföretag. Derivattillgångar. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

30 534. Summa kortfristiga fordringar. 1 006 404. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Alternativregeln kommer att finnas kvar skattemässigt, men den upphör att i samband med bokslutet och tas upp som en upplupen intäkt.

Fakturerad ej upparbetad intäkt fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Inkomster från uppdrag till  Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga skulder. Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Sitter och håller på med bokslut men har kört fast i den här frågeställningen.