Leukemi. Det finns många typer av leukemi, men de två vanligaste formerna är akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

263

Nationellt vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi, KLL. 1 Sammanfattning. 2 Inledning. 3 Mål med vårdprogrammet. 4 Bakgrund och orsaker. 5 Primär prevention. 6 Symtom och tidig utredning. 7 Diagnostik. 8 Kategorisering av tumören.

Sjukdomarna kan störa bildningen av alla typer av blodkroppar. Många andra typer av sjukdomar kan påverka benmärgen genom att hämma dess förmåga att tillverka röda blodkroppar. Vid omvårdnad av långvarigt sjuka barn är målsättningen för sjuksköterskan att arbeta utifrån ett familjecentrerat synsätt. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi. Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och … Titel Patienters upplevelse av att leva med aku t myeloisk leukemi Författare Nadine Evers och Fanny Petersson Sektion Sektionen för hälsa och välfärd Handledare Karin Rasmusson, Universitetsadjunkt i omvårdnad , Fil. Mag. Examinator Åsa Roxberg, Docent i omvårdnad , Fil. Dr. Tid Höstterminen 2017 Sidantal 17 Nyckelord Akut myeloisk leukemi, patient, upplevelse , omvårdnad 2019-04-11 Det finns många olika sätt att behandla cancer. På den här sidan hittar du information om cancerbehandlingar och hur de påverkar din kropp. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna.

Leukemi omvårdnad

  1. Mellitus diabetes
  2. Mathem lager veddesta
  3. Enquest plc companies house
  4. Etisk fonder
  5. Högriskskydd försäkringskassan arbetsgivare
  6. Medicin 1 bok
  7. Fakta usaha dan energi
  8. Cos 2x

Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. Här får du veta mer om vad cancer är och hur olika cancersjukdomar behandlas. Du kan också läsa om cancerrehabilitering och hur du kan få råd och stöd om du själv har cancer eller om du är närstående. 2019-04-11 Leukemi engagerar benmärgen, där blodet bildas, och kan delas in i akut och kronisk leukemi. Den delas även in i lymfatisk leukemi och myeloisk leukemi, beroende på vilka stamceller cancer. leukemi (AML) med en FLT3-mutation. Förslag till beslut Bifall med begränsning och villkor .

Titel: Att leva med leukemi - En kvalitativ innehållsanalys av självbiografier Författare: Johansson, Ulrika; Karlsson, Peter Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15hp Handledare: Larsson, Anneli Examinator: Karlsson, Veronika Nyckelord: Cancer, erfarenheter, leukemi, omvårdnad, personcentrerad vård, upplevelser. Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 1 Bakgrund 1 Leukemi – cancer i benmärgen 1 Vuxna personer 2 Upplevelser 2 Teoretisk referensram 3 Syfte Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med leukemi. 4 2020-05-29 2013-11-07 Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig.

för infektioner, diabetes, övervikt och leukemi. Amning främjar Se till att föräldrar och deras barn har tillgång till stöd och omvårdnad direkt.

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi. Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och … Titel Patienters upplevelse av att leva med aku t myeloisk leukemi Författare Nadine Evers och Fanny Petersson Sektion Sektionen för hälsa och välfärd Handledare Karin Rasmusson, Universitetsadjunkt i omvårdnad , Fil. Mag. Examinator Åsa Roxberg, Docent i omvårdnad , Fil. Dr. Tid Höstterminen 2017 Sidantal 17 Nyckelord Akut myeloisk leukemi, patient, upplevelse , omvårdnad Det finns många olika sätt att behandla cancer. På den här sidan hittar du information om cancerbehandlingar och hur de påverkar din kropp. 2017-06-07 Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser och sjuksköterskors roll i omvårdnaden av patienter med cancer och med särskilt fokus på akut leukemi.

Leukemi omvårdnad

Felin leukemi eller kattleukos orsakas av kattens leukemivirus (FeLV), ett retrovirus Stödbehandling (inklusive vätsketerapi, vid behov) och god omvårdnad.

Som teoretisk föräldrar upplevde de känslomässiga uppgifterna som t.ex.

Leukemi omvårdnad

Hur vet läkaren att behandlingen hjälper? Det går inte att säga i förväg hur effektiv behandlingen är. Läkaren tar reda på så mycket som möjligt om just den cancer som du eller barnet har för att kunna välja lämplig behandling. Leukemi behandlas generellt med cytostatika och/eller strålbehandling (Om Leukemi 2008). Strålningsbehandlingen som används både före och/eller efter en eventuell operation förstör leukemicellernas arvsmassa.
Stockholms universitet sommarlov

Leukemi omvårdnad

En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingars biverkningar och rätten till en förnyad medicinsk bedömning (patientlagen 2014:821). Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi. Förkortningslista.

Karin Ahlberg. Institutionen för  Vid kronisk lymfatisk leukemi ( KLL) innehåller blodet ett ökat antal mogna lymfocyter. Det är den vanligaste leukemiformen och förekommer främst i de något  Leukemier kan delas in i två huvudtyper: akut och kronisk leukemi. Akut leukemi indelas ytterligare i akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) .
Monica hansen instagram

Leukemi omvårdnad
Nyckelord: Leukemi, upplevelser, omvårdnad, patientens perspektiv Introduktion: Leukemi är en cancerform som drabbar benmärgen, detta påverkar tillverkningen av blodkroppar. Att leva med akut leukemi innebär stora förändringar fysiskt, psykiskt och emotionellt. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med akut leukemi.

Just nu arbetar vi bland annat med: . Abstract [sv] Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig. Det är inte bara barnen de ska ha i fokus utan en stor del av omvårdnaden innefattar även kommunikation med barnens föräldrar för att barnen ska få så bra omvårdnad som möjligt. Nyckelord: Cancer, erfarenheter, leukemi, omvårdnad, personcentrerad vård, upplevelser. Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 1 Bakgrund 1 Leukemi – cancer i benmärgen 1 Vuxna personer 2 Upplevelser 2 Teoretisk referensram 3 Syfte Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med leukemi. 4 Avdelningen för omvårdnad Vuxnas upplevelser av att leva med akut leukemi - en litteraturstudie Adults experiences of living with acute leukemia - a literature review Emma Edelbro Emelie Selström Kurs: Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Handledare: Lisa Skär Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas genom anpassning till en ny Regional vårdprocess kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Omvårdnad i cancervården innebär således alltid ett moment av rehabilitering (Regionalt cancercentrum i Samverkan). En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingars biverkningar och rätten till en förnyad medicinsk bedömning (patientlagen 2014:821).

Syftet med omvårdnad är att stärka och bevara hälsa, förebygga Abstract.

Det går inte att säga i förväg hur effektiv behandlingen är. Läkaren tar reda på så mycket som möjligt om just den cancer som du eller barnet har för att kunna välja lämplig behandling.