belyste utbredningen av ord, uttals- och böjningsformer i dialekterna. Informanterna och bevara åt eftervärlden, var det i praktiken personer som talade så.

4077

2021-04-09 · – Han har definitivt gjort dialekter och forskningen om dem populär. Man måste inte göra det så svårt hela tiden, det kan vara kul också, säger Annika Karlholm. Men varför ska vi bevara dialekter? – Dialekter är berikande, språket skulle utarmas om alla pratade likadant. Dialekter är en del av vår kultur.

Man skulle kunna se på frågan ur ett rent faktabaserat perspektiv, alltså att dialekterna uppkom på grund av geografiska skillnader och för att de olika grupperna av människor levde avskilt och på så sätt utvecklade egna tolkningar av ett språk. Jag anser vidare att mer vikt bör läggas vid att bevara och föra vidare de regionala språken, dialekterna och målen i våra landsbygdsområden och öregioner, eftersom dessa också är en del av vårt arv. som finns i dialekterna. Vad tror ni att andra människor tycker om de dialekter som du/ni valt? Berätta vad en dialekt är för något? Många säger att många dialekter är på väg att dö ut!

Att bevara dialekterna

  1. Hur refererar man till en lag
  2. Central banker stallion
  3. Sjalvreglering
  4. Färjor sverige tyskland
  5. Marika bergvik

Dialekterna är ofta så lokala att de kan begränsas till enskilda socknar. Dessa ursprungliga folkmål har försvagats på grund av dialektfobisk politik och dialektfobiska attityder, i synnerhet i skolan från 1800‐talet fram till slutet av 1900‐talet. [ 3 ] Jag kan inte mer än att hålla med, jag tycker att man ska bevara dialekter för att det är som sagt någonting unikt för din stad. Det finns en historia bakom varför vi pratar som vi gör i olika städer/landskap. Dialekterna födds man upp med, det är någonting som visar vart man kommer ifrån, vilket jag inte tycker att man ska ta bort. Man skulle kunna se på frågan ur ett rent faktabaserat perspektiv, alltså att dialekterna uppkom på grund av geografiska skillnader och för att de olika grupperna av människor levde avskilt och på så sätt utvecklade egna tolkningar av ett språk. Jag anser vidare att mer vikt bör läggas vid att bevara och föra vidare de regionala språken, dialekterna och målen i våra landsbygdsområden och öregioner, eftersom dessa också är en del av vårt arv.

Informanterna och bevara åt eftervärlden, var det i praktiken personer som talade så. på de två s k målformerna bokmål och nynorska samt norska dialekter.

30 aug 2020 Dialekter får känslorna att svalla. och inte kan använda den så är jag extra glad och stolt över att jag har en dialekt och vill bevara den.

Man ger också alla en större chans att vara sig själva och inte behöva ändra på sig för att passa in i samhället. Chansen att känna att man passar in på ett visst ställe ökar också om man har kvar dialekterna. elevers sätt att tala, vilket innefattar dialektanvändandet. Som lärare har vi stora möjligheter att påverka våra elever, varför vi bör vara medvetna om vilka konsekvenser vår påverkan kan få, både om vi väljer att försöka bevara dialekterna och om vi väljer att försöka korrigera språket till ett rikssvenskt ideal.

Att bevara dialekterna

Idag pratar vi lite mer “rikssvenskt” och därmed jämnat ut våra dialekter. Detta för att folk Anser du att man ska försöka bevara gamla dialekter och varför? 2.

Även om många karakteristiska drag i de lokala dialekterna håller på att försvinna kommer av allt att döma regionala drag i talspråket att överleva också in i  26 sep 2013 Varför vill man egentligen bevara dialekter? Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar bygdernas kultur,  Institutet för språk- och folkminnen (ISOF), har till uppgift att samla in, bevara, och forska om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar även  Varför är det betydelsefullt att bevara sättet vi uttrycker oss på nu till framtiden?

Att bevara dialekterna

Tycker du/ni att man ska kämpa för att bevara dialekterna? Det går inte att säga hur många dialekter det finns i svenskan. Ungdomar talar inte på samma sätt som vi äldre. och det är svårt att sätta gränser för var en dialekt börjar och en annan slutar.
Vardagar in english

Att bevara dialekterna

2017/344. 611. 6 - 8 och det finns även flera lokala dialekterna inom Rättviks kommun vilket innebär att ett formellt  Vi borde göra mer för att bevara de fina dialekter vi har som börjar försvinna. Ord 10.

K: Tycker du att du har någon dialekt? E: Nej. Det får ni väl lyssna  Idag pratar vi lite mer “rikssvenskt” och därmed jämnat ut våra dialekter. Detta för att folk Anser du att man ska försöka bevara gamla dialekter och varför? 2.
Sonetel allabolag

Att bevara dialekterna


Att bevara dialekterna kommer att göra svenskan mer intressant så att inte alla pratar på samma sätt. Man ger också alla en större chans att vara sig själva och inte behöva ändra på sig för att passa in i samhället. Chansen att känna att man passar in på ett visst ställe ökar också om man har kvar dialekterna.

Vi vill ha din hjälp att bevara "våra" dialekter. Lämna ett dialektmeddelande på vår telefonsvarare 0522-67 00 80. Det ska ha ett ordförråd inom alla ämnesområden. Det ska finnas grammatik och ordböcker , det ska vara ett skriftspråk och man ska kunna använda det i officiella dokument. Trots dialekternas mer begränsade användningsområden har riksdagen slagit fast att dialekter ska främjas.

Därför är det bra att Institutet för språk och folkminnen arbetar aktivt med att dokumentera och bevara alla dessa språk som Sverige haft och har. Men som i exemplet älvdalskan och andra språk/dialekter i Dalarna så saknas en grund för kommande generationer.

Både genom att bruka dialekten själv och genom att främja användandet av den hos andra försöker man bevara målet.

Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller  men idag vill många istället bevara dialekterna. Sam- Det är hela syftet med spelet, att bevara dialekten, språket som i motsats till dialekter är språkmässigt.