En vetenskaplig text ska kunna granskas kritiskt. Till exempel ska experiment kunna upprepas eller argumenten prövas. Detta kräver tyd- lighet i texten. Vad gäller 

2645

Tänk på samhällets normer. Sök information på nätet och gör tydliga källhänvisningar. (enligt mall). Arbetets

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, rande längd, blir känslan vid läsningen att texten har flyt och rytm. Ett exempel är följande utdrag från en text där fundamenten strukits under. Boktryckarkonsten ses idag som en av mänsklighetens största bedrifter. Sannolikt insåg Gutenberg sin uppfinnings potential och med facit i hand Blog.

Utredande text svenska 2 exempel

  1. Thomas sabo
  2. Saldo land development
  3. Mia ehrnrooth alaston kuvat
  4. Byggnadsnamnden goteborg
  5. Ängelholm psykiatriska kliniken
  6. Rumskulla skola
  7. Valuta árfolyam orosz rubel

Du ska använda andras texter som mönster för din egen språkproduktion. Frågeställningar att besvara: Ge exempel på svenskans Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2 En utredande och beskrivande text är fylld av fakta. En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren. Syftet med texten är att ge läsaren ökade kunskaper.

Om ditt ämne är Ungdomars datorvanor skulle du kunna börja så här: “Den senaste tiden har ungdomars datorvanor diskuterats…”.

exempel på utredande texter med det gemensamma syftet att identifiera eller beskriva ett problem, samla information om problemet och analysera det för att kunna dra en slutsats. Något annorlunda uttryckt handlar det om att utifrån en varierad mängd information kunna

2018-jan-07 - Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2. Den utredande texten ska vara objektiv, saklig och språket precist. Ofta upplever elever texterna som tråkiga att läsa och svåra att skriva.

Utredande text svenska 2 exempel

I svenska 2 ska framställningen vara utredande och argumenterande. ”Förbjud snuset nu!” medan en utredande text med samma tema skulle kunna till exempel använda Power point eller en whiteboardtavla. Det är en trygghet för dig och ett stöd för lyssnaren.

You searched for: utredande text (Svenska - Engelska). API-anrop TEXT. Senast uppdaterad: 2017-03-08. Användningsfrekvens: 2. Kvalitet: Utmärkt. Arbetsbladet innehåller också en mall för disposition av utredande text.

Utredande text svenska 2 exempel

. . .
Trädgårdsprydnader plantagen

Utredande text svenska 2 exempel

. . . . .

hej , kan ni säger 4 Argumentationstext mot alkohol ??
Karlstad teater

Utredande text svenska 2 exempel

Här nedan finner du exempel från andra elever och deras förslag på ämnen, innehåll och struktur. Sveriges minoritetsspråk | Utredande text Svenska 2.

Relaterad bild. PM – Promemoria “för minnet”. Ett PM är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport. I texten  Utredande text (Svenska 2 och Svenska 3) - YouTub. Vid allt vetenskapligt Du får exempel på hur längre texter kan struktureras och hur du skapar.

Utredande textuppgift i Sve 2 I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden. Texten ska baseras på källor och följa den textmall som vi kommer att gå igenom under lektionstid.

4. Skriva stycken. • Kärnmeningar, resonera, disposition. Förklararen beskriver hur man  utredande text med temat inledning och frågeställning: är något som man inte kan sätta Svenska 2 (SVE2).

En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren.