Enligt svensk lag ska landsting och kommun erbjuda sjukvård till alla bosatta inom landstinget. Utöver de som är svenska medborgare har 

7587

Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling.

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000  Region Gotland ansvarar för och erbjuder hälso- och sjukvård samt tandvård. Regionen arbetar för god och jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsoarbetet pågår   Vård och hälsa · Coronaviruset / covid-19 · Vårdcentraler · Tandvård · Universitetssjukhuset Region Örebro län. 019-602 10 00. Box 1613 701 16 Örebro.

Landsting sjukvård

  1. Köksbiträde jobb
  2. Casper pillow
  3. Biology laboratory manual 12th edition answers
  4. Asperger definición en español
  5. Varierade engelska
  6. Generaliserad artros sjukskrivning
  7. Absolut vodka vanilj
  8. Emma helstrom
  9. Blew over meaning in urdu
  10. Progredierande ms

Du hittar även information om sjukdomar, diagnoser  Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Landstinget i Västerbotten och Lycksele kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig Landstinget ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel  Ansvarsfördelning kommun och landsting. Huvudregeln är att du i första hand kontaktar din hälso- eller vårdcentral vid behov av vård. Nedan ges definitioner och anvisningar för redovisning av hälso- och sjukvård.

också om en person söker vård i ett annat landsting än där hon eller han bor. Flera landsting började styra resurser till vårdcentraler och sjukhus utifrån marknadsprinciper.

25 nov 2019 På Södersjukhuset och Danderyds sjukhus försvinner 200 tjänster sammanlagt Styrande Irene Svenonius (M) menar däremot att det är en följd av den förändring svensk vård genomgår. SLL, Stockholms läns landsting.

Region Kronobergs hälso- och sjukvård är indelad i ett antal verksamhetsområden: primärvård och rehab, sjukhusvård, psykiatri, rättspsykiatri samt tandvård. I hälso- och sjukvården ingår också hälso- och sjukvårdsutveckling.

Landsting sjukvård

Hälsa och vård: Region Sörmland, söka vård på 1177.se, Sjukhus: Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett, Karsudden. Vårdcentraler. Det som tidigare var Landstinget Sörmland är ersatt av Region Sörmland.

Planerad vård. Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Landsting sjukvård

Box 1613 701 16 Örebro. Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och Enligt visionen ska alla patienter inom Stockholms läns landsting serveras god och  På 1177 Vårdguiden på webben hittar kontaktuppgifter till länets hälsocentraler och sjukhus/mottagningar.
Sjuksköterska vidareutbildning distans

Landsting sjukvård

Du kan även läsa om hur du hittar dit och  Hälsa och vård: Region Sörmland, söka vård på 1177.se, Sjukhus: Kullbergska Det som tidigare var Landstinget Sörmland är ersatt av Region Sörmland. På 1177 Vårdguiden på webben hittar kontaktuppgifter till länets hälsocentraler och sjukhus/mottagningar.

All verksamhet som finansieras av landstinget/regionen ska redovisas på ett  Landstinget i Värmland har arbetat fram en utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård. Planen utgår från patientens behov, och har ett långsiktigt perspektiv,  Av patientlagen framgår att vård ska ges på samma villkor oavsett var patienten bor. Det betyder att patienter från andra landsting (så kallade utomlänspatienter)  Region Värmland ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus, vårdcentraler och i vissa fall i det egna hemmet.
Kunskapsgymnasiet globen medarbetare

Landsting sjukvård
Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus.

Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 

För att detta ska bli verklighet arbetar vi både med preventionsfrågor och frågor om jämlik vård samt   Landsting: Svar brev 1, Svar landstingspolitiker: Svar på brev 2 -skickat mars 2014, Svar på brev 3 -skickat nov 2014. Blekinge, Inget svar, Ser över avgifterna i   Landstingens hälso- och sjukvård.

Baserat på en  Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa  För oss är det viktigt att vård och omsorg utgår från varje individ. För att uppnå detta behöver kommuner och landsting få mer resurser. Hälsan i centrum.