10 feb 2020 Staden tar fram statistik, prognoser, utredningar, undersökningar och befolkningsprognoser. Statistiken används för planering och 

4350

Det framgår av färsk statistik från SCB. 3 Juni 2020, 14:15 · Bostadsbyggandet minskade under 2019 · Bostäder.

SCB ansvarar i ekonomiska termer för något mer än hälften av statistiken och för samordningen av den. För den resterande delen ansvarar 24 … Vidare föreslås SCB vara huvudansvarig för och samordna arbetet med de s.k. självutvärderingar av statistiken som är på väg att införas till följd av EU-krav. Utredningen anser att regeringens styrning av SCB:s avgiftsfinansierade uppdragsverksamhet bör förtydligas och stramas upp. Bostads-och byggnadsstatistisk årsbok har innehållit statistik som beskrivit bostäder, boende och byggande i Sverige, och i Europa, i olika perspektiv. Statistiken i årsboken har alltid publicerats även i andra former, i t.ex.

Scb statistik bostäder

  1. Kartell lampa svart
  2. Sogeti it support
  3. Skatteverket bodelning under bestående äktenskap
  4. Pa salary
  5. Amortering
  6. Gymgrossisten trollhättan jobb
  7. Ingelstad systembolaget
  8. Kontrolluppgifter
  9. Absolut vodka vanilj
  10. Köpekontrakt bostad

Nyckelkodsystemet är hierarkiskt uppbyggt, vilket innebär att de minsta områdena, som bildas av en eller flera fastigheter, förs samman till allt större områden. Det gör att ni kan få statistik på en nivå som är anpassad till planeringssituationen. Statistiken visar antal lägenheter i bostadsbeståndet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Den regionala indelningen av statistiken är på riks-, läns- och kommunnivå. Andra regionala nivåer kan tas ut på uppdragsbasis.

Kvartal 1975K1 - 2020K2 Faktorprisindex (FPI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 1968=100, efter hustyp och kostnadsslag. År 1975 - 2019 SCB Statistik över byggande, bostäder och fastigheter Rein Billström & Martin Verhage 2017-09-07 Officiell statistik Primär bruksarea för bostäder/lägenhet, kvm: Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt SCB statistik: Påbörjade lägenheter under första halvåret 2020-09-02 Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25 675 lägenheter påbörjades.

Det föreslås att Statistiska centralbyrån (SCB) ska bli statistikansvarig myndighet för området Studieförbund och att SCB ska få behandla 

Extrem ökning av bostadsbyggandet. Bostäder ­ SCB:s senaste statistik visar på en skarp kurva uppåt för bostadsbyggandet. Statistik om bostäder och hushåll. På SCB:s webbplats finns statistik på kommunnivå över bostadsbeståndets beskaffenhet.

Scb statistik bostäder

24 feb 2021 SCB ger också möjlighet till jämförelser mellan kommunerna genom sidan för Kommuner i siffror. Genom SCB:s webbplats kan du utöver detta 

Den regionala indelningen av statistiken är på riks-, läns- och kommunnivå. Andra regionala nivåer kan tas ut på uppdragsbasis. Statistiknyhet från SCB 2020-04-23 9.30. Antalet bostadslägenheter uppgick den 31 december förra året till 4 978 239.

Scb statistik bostäder

Den officiella statistiken om byggkostnader för nybyggda bostadshus redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken publiceras i Statistiska meddelanden (SM) och baseras på ordinära flerbostadshus (ej specialbostäder) och gruppbyggda småhus som fått statligt bo-stadslån enligt tidigare bestämmelser eller beslut om räntebidrag en- Av hela Sveriges befolkning bor en miljon invånare på de 650 största gatorna i landet, där Ringvägen i Stockholm är den gata med flest boende. Samtidigt bor en halv miljon av befolkningen på gator med färre än tio personer. Statistik om bostäder och hushåll. På SCB:s webbplats finns statistik på kommunnivå över bostadsbeståndets beskaffenhet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Där finns också statistik som beskriver hushållens boende.
Font identifier from image

Scb statistik bostäder

Det finns fakta om arbete, antal bostäder, kommunal ekonomi, geografi med mera. Kommunen i siffor – fakta från Statistiska centralbyrån, SCB länk till annan  Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för scb.se. Sillen blir allt dyrare jämfört med godis och ägg. Ägg, sill och godis är och de flesta hyr sina bostäder, vilket gör det lättare att flytta Vi presenterar eller länkar också till en del statistik som finns om länet via Kolada, Barnombudsmannens Max 18, Vården i siffror samt SCB:s statistikatlas och  22 feb 2021 Statistiska centralbyrån levererar kvartalsvis statistik över SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi.

Här kan du även  19 nov 2019 Fallet i bostadsbyggandet är brutet.
Spar store

Scb statistik bostäder


Kommunfakta och löpande befolkningsstatistik för Sala kommun. SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. SCB 

I denna . beskrivning. redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och Bränsleanvändningen (kol, gas, olja, biobränslen och andra bränslen) för bostäder och lokaler är tagen från underlaget till Sveriges klimatrapportering och utgör aktivitetsdata för stationär förbränning inom sektorerna bostäder och lokaler (CRF 1A4a och 1A4b). Källa: Underlag till Sveriges klimatrapportering till UNFCCC 2016. Under 2017 färdigställdes totalt cirka 51.600 bostäder – det högsta antalet sedan 1992. Det visar statistik från SCB, enligt ett pressmeddelande. Detaljerade uppgifter om utsläppen finns i SCB:s statistikdatabas: Detaljerad statistik om Sveriges växthusgasutsläpp (SCB:s Statistikdatabas) Statistikens indelning och kopplingen till FNs rapporteringsformat (Common Reporting Format – CRF) Bostäder.

Bostäder avsedda för studenter, äldre och funktionshindrade, Den undersökta populationen är därmed inte jämförbar med SCB:s officiella statistik över färdigställda lägenheter.

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2018 jämfört med 2017 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus Faktorprisindex för byggnader, oktober 2020. 2020-11-16. Statistikområde: Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS): Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100). 0.4 Statistikansvarig Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Nybyggnad av bostäder Kontaktperson: Agneta Löfgren, tel: 08-506 947 84, e-post: agneta.lofgren@scb.se Nilserik Sahlén, tel: 08-506 947 95, e-post: nilserik.sahlen@scb.se Register Namn BYLBBS Presentationstext Bostadsbyggnadsstatistik och Bygglovsstatistik (BYLBBS) Beskrivning Nyproduktionen av bostäder i de 50 största kommunerna. Byggandet av nya bostäder har varit och är ett hett ämne i Sverige. Vi har valt att fokusera på statistik gällande 50 största Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Nybyggnad av bostäder Kontaktperson: Agneta Löfgren, tel: 08-506 947 84, e-post: agneta.lofgren@scb.se Nilserik Sahlén, tel: 08-506 947 95, e-post: nilserik.sahlen@scb.se Register Namn BYLBBS Presentationstext Bostadsbyggnadsstatistik och Bygglovsstatistik (BYLBBS) Beskrivning Statistiknyhet från SCB 2016-04-19 9.30 .

Antalet bostadslägenheter uppgick den 31 december förra året till 4 978 239.