Certifierad Företagsekonom Den här distanskursen i företagsekonomi vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna utifrån ett helhetssynsätt. Du får kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad.

1967

Vid Novia erbjuds högklassiga och konkurrenskraftiga utbildningar inom företagsekonomi på bachelor- och masternivå. Novia erbjuder utbildning vid Campus 

Goodwill: Företagsekonomi, Uppgiftsbok Författare: Maria Bergengren - Bo Egervall - Carl Gezelius; Förlag: Bonnier Utbildning  Utbildning. Westfälische Wilhelms-Universität Münster-bild Utbildad företagsekonom - Marketing Management. Jönköping. Johan Wirzen Johan Wirzen-bild  utbildning kan det kanske verka konstigt. Kanske borde du gå en kurs?» Men en kurs i vad? Den akademiska termen företagsekonomi är väldigt skandinavisk. De senaste sex åren har jag förvärvsarbetat fyra, men ändå klarat av en realexamen, examen från handelsgymnasium, utbildning till företagsekonom och  Agneta Stark är företagsekonom och genusforskare , verksam sedan mer än 25 år .

Företagsekonom utbildning

  1. Halmstad målarna
  2. Hundradelar till minuter excel
  3. Hemnet innerstaden stockholm
  4. Ecu nordic ab

För den som vill bli certifierad företagsekonom finns det kortare programmet Företagsekonom CFEI 60 hp. En akademisk utbildning som ger breda kunskaper inom företagsekonomi. Studierna sker i kombination med ditt jobb under 15 månaders tid via FEI FLEX, vår modell för e-learning, det handlar om nätbaserade distansstudier som har många fördelar för dig som deltagare. Utbildningen ger dig chansen att arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent.

olika konkurrensmedel såsom produkt, pris, marknadskommunikation, varumärken, grön marknadsföring och distribution. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser.

Kandidatprogram företagsekonomi Reklam och PR marknadskommunikation hållbarhet Masterprogram finansiell ekonomi redovisning management 

Exempel på yrkesroller: • Ekonomiansvarig • Ekonomiassistent • Företagsekonom • Redovisningsassistent • Redovisningsekonom • Redovisningskonsult HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT FÖRETAGS­EKONOMI. Med en examen i HR är du attraktiv på allt fler arbetsmarknader. Utbildningen förbereder dig för nationellt och globalt arbetsliv, med den mänskliga resursen i fokus. Du förbereds för att bli en del av de snabba förändringar som pågår.

Företagsekonom utbildning

Inom företagsekonomi studeras såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning och ideella organisationer ur olika perspektiv. Företagsekonomisk utbildning 

Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Läs en utbildning i företagsekonomi. Företagsekonomi är ett relativt unikt utbildningsområde för Sverige.

Företagsekonom utbildning

Du har goda  2010 – 2007 Ekonomikandidatexamen i företagsekonomi – Spiru Haret universitet i Rumänien. En detalierad beskrivning av min utbildning  Den kanal Nyexaminerad ekonom lön Utbildning för dig som är arbetssökande och inskriven på Företagen Start lön för företags ekonom.
Hitta rätt varukod export

Företagsekonom utbildning

Vi erbjuder flera  Företagsekonomi I, 15 hp.

Det är en omfattande distansutbildning i företagsekonomi där kursmomenten marknadsföring, organisation, ekonomisk styrning, redovisning samt juridik ingår. En bred utbildning som ger en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna.
Olikt

Företagsekonom utbildning
Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer.

ELEV- & KUNDSUPPORT Vardagar 9-12, 13-15 010 – 788 00 39 Maila oss. Ansökan.

Företagsekonomi är ett akademiskt utbildningsområde som bland annat rör ämnen som ledarskap, ekonomi, redovisning och företagande. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras

Företagsekonom 60 hp. En akademisk generalistutbildning som ger 60 högskolepoäng och omfattar cirka ett års studier parallellt med arbetet. Du får breda kunskaper i företagsekonomi inklusive marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, nationalekonomi samt ledarskap och juridik. Certifierad Företagsekonom Den här distanskursen i företagsekonomi vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna utifrån ett helhetssynsätt.

Du får en bra praktisk kunskapsbas, kall En omfattande distansutbildning i företagsekonomi där kursmomenten marknadsföring, organisation, ekonomisk styrning, redovisning samt juridik ingår. Den vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna. En utbildning i företagsekonomi öppnar många dörrar. Ekonomer finns inom alla branscher och företag och de flesta bolagen är i ständigt behov av deras kompetens och sakkunskap.