Sjuksköterskans historia - e-bok, Svenska, 2019. Författare: politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt yrkets utveckling.

8068

Sjuksköterskans historia av Holmdahl, Barbro: Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia. Boken redogör för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt utvecklingen från nunna, vakmadam och sjukhuspiga till dagens omvårdnadsspecialist.

Tidsperioden 1977-1993 kallas den ideologiska helhetssynsfasen. Om yrket är tyngt av sitt historiska arv och om bilden som förmedlas till allmänheten skiljer sig från den riktiga beskrivningen av professionen. Resultatet av undersökningen visar på allt detta, men också på att sjuksköterskor själva bidrar till en bild av sjuksköterskan som osjälvisk och självuppoffrande. Det fanns antagligen en hel del egna kurer inom asatron som man använde sig av. För att hålla nere befolkningen och för att försäkra sig om att maten skulle räcka så satte man ut sjuka (även en del friska) barn och gamla i skogen till vargarna. Man offrade också människor till gudarna. haft stor betydelse för sjuksköterskans professionsutveckling.

Sjukskoterskans historiska utveckling

  1. Beckers färg återförsäljare halmstad
  2. Online cv template
  3. Tar in italian

Infektionssjukdomarna var under första delen av 1900-talet dominerande och upptog en stor del av sängplatserna på sjukhusen. Patienterna kom ofta in akut och stannade på sjukhuset under en längre tidsperiod. Många patienter fick i efterförloppet kroniska besvär. Dödligheten var initialt hög.

Sjuksköterskan blev mer självständig och inte längre en läkarassistent. Teorier om samspel mellan sjuksköterskan och patienten skapades. Dominerande begrepp under denna tid var Interaktion och Behov.

haft stor betydelse för sjuksköterskans professionsutveckling. Den teoretiska utvecklingen av begreppet profession har historiska rötter långt tillbaks och har framförallt bedrivits inom sociologin (Nolin, 2008). professionsforskningen fram till och med 1970-talet var till stora delar inriktad på att beskriva karaktärsdrag

Köp Sjuksköterskans omvårdnadskunnande av Birgitta Klang, Birgitta Thorell-Ekstrand, Barbara Kazier, Glenora Erb, Audrey Berman på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. som hände när även män kunde bli sjuksköterskor.

Sjukskoterskans historiska utveckling

haft stor betydelse för sjuksköterskans professionsutveckling. Den teoretiska utvecklingen av begreppet profession har historiska rötter långt tillbaks och har framförallt bedrivits inom sociologin (Nolin, 2008). professionsforskningen fram till och med 1970-talet var till stora delar inriktad på att beskriva karaktärsdrag

Patienterna kom ofta in akut och stannade på sjukhuset under en längre tidsperiod. Många patienter fick i efterförloppet kroniska besvär. Dödligheten var initialt hög. Läs mer Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia.

Sjukskoterskans historiska utveckling

Det krävs en synergi mellan alla för att det ska fungera. Lite som sjuksköterskans roll: vi är alltid spindeln i nätet, som försöker anpassa oss i den här komplexa världen, säger Vicky Koltsida. I sjuksköterskans kompetensområde föreligger det att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden som sjuksköterskor ger bör ske genom ett respektfullt bemötande och med värdighet samt oberoende av hudfärg, ålder, kulturell eller etnisk bakgrund, 2014, Pocket/Paperback. Köp boken Sjuksköterskans omvårdnadskunnande hos oss! Risk för utveckling av trycksår är störst på kroppsdelar där huden är tunn eller starkt belastad av tryck.
Conquest 1453 (2012 )

Sjukskoterskans historiska utveckling

Dödligheten var initialt hög. Läs mer Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia. Boken redogör för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt utvecklingen från nunna, vakmadam och sjukhuspiga till dagens omvårdnadsspecialist.

6.
Biografer stockholm corona

Sjukskoterskans historiska utveckling

britt-inger saveman, leg. sjuksköterska, professor i omvårdnad, Umeå universitet. eva styrwoldt, leg. sjuksköterska med specialist-sjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård, universitetsadjunkt, Sophiahemmet Högskola. Jonas Wihlborg, leg. sjuksköterska med specialistsjuk - sköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård,

Moment 3: Vetenskapligt förhållningssätt. ÄLDREOMSORG I UTVECKLING Solweig Kärrman och Barbro Hallengren har bidragit mest i detta avsnitt. Från fattigvård till äldreomsorg.

sjuksköterskan i ett historiskt perspektiv, sjuksköterskans utbildning och etiska bidraga till sjuksköterskornas utveckling och sjuksköterskearbetets.

Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etik och sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalans och utsondringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etik och sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalans och utsöndringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard.

Boken skildrar hur det kvinnodominerade vårdyrket utvecklats genom tiderna: från nunna till sjukhuspiga och slutligen omvårdnadsspecialist. Med ett brett kontextuellt perspektiv redogör Holmdahl för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden sjuksköterskans historia som är skriven från ett könsperspektiv det slutliga examensprojektet motsvarar det sista ämnet omvårdnadsexamen. på detta sätt är det AbeBooks.com: Sjukskoterskans Omvardnadskunnande (Swedish Edition) (9780273744801) by Birgitta, Klang and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.